Kuruluşumuzun üst yönetimi yaşam hakkının güvence altında olması ve ekonomik büyümesinin dengeli gelişmesi için çevre sorumluluğunu sürekli sahip çıkacak ve tüm faaliyetlerinde çevreye saygılı olacaktır.

Atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini mümkün olduğunca minimuma indirmek, değerlendirilmesini sağlamak ve tekrar kullanım geri dönüşüm imkanlarını sürekli artırmak ve sürekli gelişmeyi taahhüt etmek,

Tüm yapılan faaliyetlerinde çevrede ulaşabilecek her türlü kirlenmeyi engellemek ve önlemeyi taahhüt etmek,

Çevre kanun ve yönetmelikleri ile yayınlanmış şartnamelere uymayı taahhüt etmek,

Doğal kaynaklarımızı bilinli bir şekilde kullanma ve mümkün oldugunca kullanımı minimuma indirmek firmamızın çevre politikasıdır.